Str. Jean Monnet 5B, Sector 1, Bucuresti (zona Piata Dorobantilor - Charles de Gaulle - Primaverii)
Schimbare forma juridica, denumire, cod CAEN
Schimbare/ extindere/ restrangere obiect de activitate
Majorare/ reducere capital social

In cursul existentei unei societati, aceasta poate, iar uneori este obligata, sa sufere modificari

Printre modificarile pe care le poate suferi o societate in decursul existentei sale, enumeram:
Schimbarea formei juridice a societatii
Conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, o firma are posibilitatea de a-si schimba forma juridica, indiferent care a fost forma pentru care a optat la infiintare, atunci cand ratiuni legate de desfasurarea activitatii o impun.

Acte necesare:
● Acte de identitate asociati;
● Actul constitutiv al societatii in original;
● Certificatul de inregistrare si, dupa caz, anexa/anexele in original;
● Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor, auditorilor nou numiti;
● Avize prealabile prevazute de legile speciale, daca este cazul;
● Specimenele de semnatura ale reprezentantilor legali;
● Dovezile privind efectuarea varsamintelor noilor aporturi pentru majorarea capitalului social, daca este cazul.

Servicii:
● Completarea cererii de inregistrare;
● Conceperea si redactarea actului modificator al actului constitutiv – Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor/Actionarilor/ Decizia asociatului unic;
● Conceperea si redactarea actului constitutiv corespunzator noii forme juridice de societate;
● Completarea declaratiilor pe proprie raspundere ale asociatilor/actionarilor nou cooptati/ administratorilor sau cenzorilor nou numiti;
● Completarea declaratiei-tip pe propria raspundere semnata de asociati sau de administratori model 1 sau model 2, dupa caz;
● Constituirea dosarului de Registrul Comertului.
Modificare denumire societate
Denumirea firmei este un element obligatoriu la infiintarea acesteia si se stabileste prin actul constitutiv.

Denumirea societatii este adesea aleasa in conformitate cu activitatile pe care firma le desfasoara la infiintare, motiv pentru care, in timp, apare necesitatea modificarii acesteia, in functie de transformarile obiectului de activitate.

Acte necesare:
● Actele de identitate ale asociatilor;
● Actul constitutiv al societatii la zi;
● Certificatul de inregistrare si anexa/anexele in original.

Servicii:
● Obtinerea dovezii privind disponibilitatea denumirii;
● Completarea cererii de inregistrare;
● Conceperea si redactarea actului modificator al actului constitutiv – Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor/Actionarilor/ Decizia asociatului unic;
● Conceperea si redactarea actului constitutiv actualizat;
● Constituirea dosarului de Registrul Comertului.
Majorare capital social
Majorarea capitalului social poate avea loc atunci cand:
- se impune procurarea de fonduri financiare;
- intervin prevederi legale in acest sens;
- se doreste transformarea unui SRL in SA;
- exista necesitatea cresterii garantiilor pe care societatea le prezinta fata de creditori.

Acte necesare:
● Actele de identitate ale asociatilor;
● Actul constitutiv al societatii la zi;
● Dovada dreptului de proprietate al asociatului/ actionarului/ membrului persoanei juridice asupra aportului in natura; in cazul in care aportul este constituit dintr-un imobil, se ataseaza si extrasul de carte funciara in original;
● Raportul de evaluare intocmit de un expert contabil, in situatia in care exista aporturi in natura;
● Dovezile privind efectuarea varsamintelor aporturilor la capitalul social.

Servicii:
● Completarea cererii de inregistrare;
● Conceperea si redactarea actului modificator al actului constitutiv – Hotararea adunarii generale a asociatilor/ actionarilor/ Decizia asociatului unic;
● Conceperea si redactarea actului constitutiv actualizat cu modificarile rezultate in urma majorarii de capital;
● Constituirea dosarului de Registrul Comertului.
Reducere capitalul social
Pentru reducerea capitalului social se opteaza, in principal, in situatia in care societatea a avut o activitate economica deficitara, care a condus la pierderea unei parti din activul patrimoniului societatii, sau cand capitalul social constituit la infiintarea societatii s-a dovedit in timp a fi prea mare pentru nevoile firmei.

Acte necesare:
● Actele de identitate ale asociatilor;
● Actul constitutiv al societatii la zi;
● Dovada dreptului de proprietate al asociatului/ actionarului/ membrului persoanei juridice asupra aportului in natura; in cazul in care aportul este constituit dintr-un imobil, se ataseaza si extrasul de carte funciara in original;
● Avizul prealabil cu privire la limita capitalului social prevazut de legi speciale, daca este cazul.

Servicii:
● Completarea cererii de inregistrare;
● Conceperea si redactarea actului modificator al actului constitutiv – Hotararea adunarii generale a asociatilor/ actionarilor/ Decizia asociatului unic;
● Conceperea si redactarea actului constitutiv actualizat cu modificarile rezultate in urma majorarii de capital;
● Constituirea dosarului de Registrul Comertului.
Modificare obiect de activitate
Obiectul de activitate al societatii poate necesita modificari in cursul existentei, in functie de perspectivele economice sau strategiile firmei. Chiar daca, la infiintare, compania a pornit cu un set de obiecte de activitate, este posibila necesitatea suplimentarii/ modificarii acestora, ca raspuns al unei nevoi de dezvoltare/ schimbare a societatii.

Acte necesare:
● Actele de identitate ale asociatilor;
● Actul constitutiv al societatii la zi;
● Certificatul de inregistrare si anexa/anexele in original;
● Avizele prealabile prevazute de legile speciale, daca este cazul

Servicii:
● Completarea cererii de inregistrare;
● Conceperea si redactarea actului modificator al actului constitutiv – Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor/Actionarilor/ Decizia asociatului unic;
● Conceperea si redactarea actului constitutiv actualizat;
● Constituirea dosarului de Registrul Comertului.
Schimbarea sediului in acelasi judet/ alt judet
In practica, sunt intalnite frecvent situatii in care apare necesitatea schimbarii sediului unei societati, dintr-o pluralitate de motive posibile: cresterea sau restrangerea activitatii o impune sau actul in baza caruia este detinut sediul urmeaza sa-si inceteze valabilitatea.

Acte necesare:
● Actele de identitate ale asociatilor;
● Actul constitutiv al societatii la zi;
● Certificatul de inregistrare si anexa/anexele in original;
● Dovezile privind detinerea sediului;
● Acordul asociatiei de proprietari si al vecinilor.

Servicii:
● Completarea cererii de inregistrare;
● Conceperea, redactarea si atestarea actului de detinere a sediului, in situatia in care acesta nu este in proprietatea societatii;
● Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor/Actionarilor/ Decizia asociatului unic;
● Completarea declaratiei – tip pe propria raspundere model 1 sau model 2;
● Conceperea si redactarea actului constitutiv actualizat;
● Constituirea dosarului de Registrul Comertului.
Inregistrare sucursala
Sucursalele sunt lipsite de personalitate juridica si se inregistreaza, inainte de inceperea activitatii lor, in Registrul Comertului din judetul in care vor functiona.

Sucursala beneficiaza de un anumit grad de autonomie, dar nu participa in nume propriu la circuitul juridic, fiind subordonata din punct de vedere economic si juridic societatii-mama. Cu toate acestea, sucursala are atribute proprii de identificare si, in limitele imputernicirilor primite, detine o functie de reprezentare in raport cu tertii.

Acte necesare:
● Actele de identitate ale asociatilor;
● Actul constitutiv la zi al societatii fondatoare; pentru societatile fondatoare cu sediul in strainatate actul constitutiv si statutul comerciantului din strainatate daca sunt continute in documente separate, impreuna cu toate modificarile acestor documente sau actul constitutiv actualizat, original sau copie certificata si traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public;
● Dovada sediului social;
● Acordul asociatiei de proprietari si al vecinilor (doar pentru apartamente);
● Specimen de semnatura al persoanei imputernicite sa reprezinte sucursala;
● Pentru societatile fondatoare din state membre ale UE, documentele contabile auditate si publicate in conformitate cu legea statului membru care guverneaza societatea fondatoare;
● In cazul sucursalelor comerciantului din state care sunt membre ale UE, documentele contabile ale agentului economic din strainatate, asa cum sunt ele intocmite, auditate si publicate in conformitate cu legea statului membru care guverneaza comerciantul din strainatate;
● In cazul sucursalelor comerciantilor din state care nu sunt membre ale UE sau ale Spatiului Economic European, documente care sa ateste sediul social al comerciantului din strainatate, obiectul de activitate al acestuia si, cel putin anual, suma capitalului subscris, daca aceste informatii nu sunt in documentele prevazute in actul constitutiv si statutul comerciantului din strainatate precum si documentele contabile ale agentului economic din strainatate, auditate si publicate in conformitate cu legea din Romania, cu exceptia cazurilor in care legea comerciantului din strainatate prevede reglementari echivalente cu cele din UE;
● Certificatul, in traducere certificata, de la registrul in care este inmatriculat comerciantul din strainatate, care sa ateste existenta societatii specimenele de semnatura ale imputernicitilor sucursalei;
● Dovezile privind sediul sucursalei

Servicii:
● Completarea cererii de inregistrare;
● Conceperea si redactarea Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor/Actionarilor sau a Deciziei asociatului unic;
● Conceperea si redactarea Hotararii organului statutar competent privind infiintarea sucursalei;
● Redactarea declaratiilor date pe proprie raspundere de catre persoanele imputernicite sa reprezinte sucursala;
● Constituirea dosarului de Registrul Comertului.
Radiere sucursala
Sucursala beneficiaza de un anumit grad de autonomie, dar nu participa in nume propriu la circuitul juridic, fiind subordonata din punct de vedere economic si juridic societatii-mama. Cu toate acestea, sucursala are atribute proprii de identificare si, in limitele imputernicirilor primite, detine o functie de reprezentare in raport cu tertii. Pentru radierea unei sucursale, este necesara parcurgerea unei proceduri in fata Oficiului National al Registrului Comertului.

Acte necesare:
● Actele de identitate ale asociatilor;
● Actul constitutiv al societatii la zi;
● Certificatul de inregistrare al sucursalei si anexa in original

Servicii:
● Completarea cererii de radiere;
● Conceperea si redactarea Deciziei asociatului unic/ Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor/ Actionarilor;
● Constituirea dosarului de Registrul Comertului.
Corectare eroare materiala
In situatia in care s-au facut inscrieri care nu corespund cu realitatea in Registrul Comertului, cu ocazia inregistrarii inmatricularii sau a unor mentiuni, trebuie parcursa procedura de indreptare a erorii materiale.

Acte necesare:
● Actul care prezinta inscrierea efectuata din eroare;
● Actul din care rezulta inscrierea corecta;

Servicii:
● Conceperea si redactarea actului rectificator;
● Completarea cererii de inregistrare in Registrul Comertului;
● Constituirea dosarului de Registrul Comertului
Prelungire durata functionare
Atunci cand o societate este prevazuta prin actul constitutiv sa activeze pe o durata determinata, este posibila prelungirea duratei functionarii, cu efectuarea formalitatilor corespunzatoare la Registrul Comertului.

Acte necesare:
● Acte de identitate asociati;
● Actul constitutiv al societatii in original;
● Avizele prealabile prevazute de legile speciale, daca este cazul

Servicii:
● Completarea cererii de inregistrare;
● Completarea cererii de depunere si mentionare acte;
● Conceperea si redactarea actului constitutiv corespunzator noii forme juridice de societate;
● Obtinerea extrasului din Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in care a fost publicata hotararea de prelungire a duratei de functionare;
● Conceperea si redactarea actului constitutiv actualizat;
● Constituirea dosarului de Registrul Comertului.
Suspendare temporara / reluare activitate
Situatia pietei, rezultatele financiare, contextul economic si strategia firmei pot duce la situatia in care este necesara suspendarea si/sau reluarea activitatii societatii comerciale. Acest lucru se realizeaza prin introducerea si inregistrarea de mentiuni la Registrul Comertului.

Acte necesare:
● Acte de identitate asociati;
● Certificatele constatatoare emise in baza declaratiilor-tip pe propria raspundere pentru autorizarea activitatii;
● Certificatul constatator emis in baza declaratiei-tip depusa la suspendarea activitatii (la reluarea activitatii);
● Declaratia-tip pe propria raspundere privind autorizarea functionarii.

Servicii:
● Completarea cererii de inregistrare;
● Conceperea si redactarea Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor/Actionarilor/ Decizia asociatului unic;
● Completarea declaratiei-tip pe propria raspundere din care sa rezulte ca persoana juridica nu desfasoara activitatate;
● Declaratia-tip pe propria raspundere privind autorizarea functionarii;
● Certificatul constatator emis la suspendarea activitatii;
● Constituirea dosarului de Registrul Comertului.
Modificare date asociati / administratori
Pot exista cazuri in care survin modificari ale datelor de identificare ale asociatilor, administratorilor, cenzorilor, lichidatorilor, persoanelor imputernicite sa reprezinte persoana juridica, motiv pentru care sunt necesare si modificari ale actelor firmei.

Acte necesare:
● Actul doveditor din care sa rezulte noile date de identificare;
● Actul constitutiv al societatii la zi.

Servicii:
● Completarea cererii de inregistrare;
● Conceperea si redactarea actului constitutiv actualizat, daca este cazul;
● Constituirea dosarului de Registrul Comertului.
Numire / Revocare Administrator
Administratorul, persoana fizica sau juridica, este cel care duce la indeplinire vointa societatii, exprimata prin Hotararile Adunarii Generale a Asociatilor. In practica, poate aparea necesitatea numirii sau revocarii unui administrator care corespunde mai bine / nu mai corespunde cerintelor impuse.

Acte necesare:
● Acte de identitate asociati;
● Actul constitutiv al societatii in original;
● Specimen de semnatura al noului administrator;
● Declaratia autentica pe propria raspundere a persoanei fizice, cetatean strain, in nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice straine care nu este inregistrata fiscal in Romania din care sa rezulte ca nu are datorii fiscale, in original si, dupa caz, traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public;
● Daca este cazul, actul de inregistrare al persoanelor juridice romane care detin calitatea de administrator in copie certificata si original insotit de traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura este legalizata de un notar public, in cazul persoanelor juridice straine.

Servicii:
● Completarea cererii de inregistrare;
● Conceperea si redactarea actului modificator al actului constitutiv – Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor/Actionarilor/ Decizia asociatului unic;
● Conceperea si redactarea actului constitutiv;
● Completarea declaratiilor pe proprie raspundere a noului administrator de acceptare a numirii si indeplinirii conditiilor legale;
● Constituirea dosarului de Registrul Comertului.
Retragere / Excludere asociat
Retragerea unui asociat din societate se poate produce:
- in cazurile prevazute in actul constitutiv, cu acordul tuturor celorlalti asociati;
- in baza unei hotarari judecatoresti, in situatia in care actul constitutiv nu contine prevederi in acest sens si nici acordul unanim al asociatilor nu poate fi intrunit.

Excluderea unui asociat din firma nu poate avea loc in alte conditii decat cele expres si limitativ prevazute de lege: situatia in care se constata imixitunea asociatului in administrarea societatii, folosirea bunurilor societatii si savarsirea unor acte de concurenta.

Asociatul exclus are dreptul la profit si suporta pierderile pana in ziua excluderii sale. Asociatul retras are drepturi cuvenite pentru partile sale sociale, care se stabilesc fie prin acordul asociatilor, fie de un expert desemnat de acestia, fie de instanta de judecata.

Acte necesare:
● Acte de identitate asociati;
● Actul constitutiv al societatii in original;
● Hotarare judecatoreasca irevocabila de excludere sau, dupa caz, de retragere, in copie legalizata de instanta.

Servicii:
● Completarea cererii de inregistrare;
● Conceperea si redactarea actului modificator al actului constitutiv – Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor/Actionarilor/ Decizia asociatului unic;
● Conceperea si redactarea actului constitutiv actualizat;
● Constituirea dosarului de Registrul Comertului.
Inregistrare / Radiere punct de lucru
Punctul de lucru este spatiul in care firma isi desfasoara in mod efectiv activitatea, conform obiectului de activitate stabilit prin actul constitutiv.

Acte necesare:
● Acte de identitate asociati;
● Actul constitutiv al societatii in original;
● Dovezile privind detinerea punctului de lucru (act de proprietate, de inchiriere sau comodat);
● Acordul asociatiei de proprietari si al vecinilor.

Servicii:
● Completarea cererii de inregistrare;
● Conceperea, redactarea si atestarea actului de detinere a punctului de lucru, in situatia in care acesta nu este in proprietatea societatii;
● Hotararea Adunarii generale a asociatilor/ actionarilor/ Decizia asociatului unic;
● Completarea declaratiei – tip pe propria raspundere model 1 sau model 2;
● Constituirea dosarului de Registrul Comertului.
Recodificare obiect de activitate cod CAEN Rev. 2
Anumite schimbari in strategia firmei pot genera nevoia de modificare a obiectului de activitate al societatii comerciale. Recodificarea codurilor CAEN este necesara pentru societatile care au ramas cu codurile CAEN Rev. 1, adica acelea de dinainte de 27/03/2008.

Acte necesare:
● Certificatul de Inmatriculare - in original;
● Hotararea Adunarii Generale;
● Act Aditional/Decizie Asociat Unic;
● Act Constitutiv Actualizat

Servicii:
● Completarea cererii de actualizare a obiectului de activitate conform CAEN Rev. 2;
● Completarea cererii comanda eliberare acte;
● Constituirea dosarului de Registrul Comertului
Cesiune parti sociale
Cesiunea de parti sociale este o operatiune juridica prin care un contract de cesiune a partilor sociale este transmis catre una sau mai multe persoane, prin care acestea dobandesc astfel calitatea de asociati. ransmitatorul poarta denumirea de cedent, iar dobanditorul poarta denumirea de cesionar.

Acte necesare:
● Acte de identitate asociati si cesionar;
● Actul constitutiv al societatii la zi;
● Certificatele de cazier fiscal pentru asociatii care intra in societate, in cazul in care transmiterea partilor de interes sau a partilor sociale se efectueaza catre persoane din afara societatii;
● Daca potrivit actelor de cesiune s-au obtinut castiguri de catre cedentul persoana fizica din vanzarea partilor sociale/actiunilor, castiguri determinate ca diferenta pozitiva intre pretul de vanzare si valoarea nominala/pretul de cumparare, se vor depune si documentele de plata a impozitului pe venit

Servicii:
● Completarea cererii de inregistrare;
● Conceperea si redactarea actului modificator al actului constitutiv – Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor/ Decizia Asociatului Unic;
● Redactarea declaratiilor date pe proprie raspundere de catre asociatul unic/ noii asociati;
● Conceperea si redactarea actului constitutiv actualizat cu modificarile rezultate in urma cesiunii;
● Constituirea dosarului de Registrul Comertului.
Inregistrare filiala
Filiala este o societate cu personalitate juridica, care participa la raporturile juridice in nume propriu, dobandeste drepturi si isi asuma obligatii, cu angajarea unei raspunderi proprii.

Acte necesare:
● Copie C.I. / Pasaport asociati;
● Copie act de proprietate al sediului social;
● Acordul vecinilor / Acordul asociatiei de proprietar;
● Specimen de semnatura al administratorului filialei;
● Dovada depunerii capitalului social la banca;
● Rezervare denumire firma la Registrul Comertului.

Servicii:
● Rezervare denumire firma;
● Conceperea, redactarea si autentificarea urmatoarelor acte:
- Contract Comodat/Inchiriere pentru spatiul unde se stabileste sediul social al firmei;
- Act Constitutiv;
- Declaratie pe proprie raspundere asociati;
● Completare Cerere ( formular O.N.R.C.);
● Completare Declaratie (formular O.N.R.C.);
● Completare Anexa Vector Fiscal (formular O.N.R.C.);
● Depunerea dosarului la Registrul Comertului;
● Reprezentarea in fata persoanelor desemnate de catre Directorul institutiei cu atributii de verificare si autorizare a inscrierior in Registrul Comertului.

Preturile de mai sus au in vedere infiintarea unei firme cu asociat unic, cetatean roman. Pentru fiecare asociat in plus, la pretul afisat se adauga suma de 50 Lei.

Pentru oferta privind asociat cetatean strain sau societate comerciala, te invitam sa ne contactezi.

Constituirea unei firme presupune urmatoarele taxe, care nu sunt incluse in pretul nostru de infiintare:

● Taxe de Registru si de publicare in Monitorul Oficial;
● Capital social;
● Specimen de semnatura (se semneaza personal numai in fata notarului public).

Fiecare client in parte este unul important si deosebit pentru noi,
fapt pentru care toate detaliile se discuta in cadrul unei intalniri private si confidentiale.

Copyright© 2009-2020. Toate drepturile rezervate.